Ukraine Mi-24P Hind and Mil Mi-17 Hip

ukrmi8mi24_ukrmindef140707